Volund Metal Art School
- om Smedja Volund

Smedja Volund är inte bara en plats. Min smedja har under åren byggts upp i ett flertal versioner,  genom drömmar och visioner som delats av olika arbetslag. I centrum av dessa arbetslag står jag själv: smideskonstnären Berth Volund Johansson. Min kunskap, mitt nätverk, och mina gränslösa idéer rör sig i rummet och formar plats efter plats efter sina och smedjans behov.

Senhösten 2015  flyttade Volund tillbaka till västkusten efter sex händelserika och utvecklande år på Österlen. Smedjan är nu etablerad i före detta fabrikslokaler i Rom, nära Dingle, en bit från Bovallstrand.

Det blir andliga rum. Industriella rum. Kropp och själ i samklang, muskelstyrka och drömmar förenas. Vi bygger en plats att lära, utvecklas och leka i.

Smedja Volunds utbildningssverksamhet startade 1993. Då fanns ett stort behov av att utbilda smeder. En utbildningsplan växte fram ur de första årens verksamhet, som gradvis har blivit  till den utbildning som mellan 2003 - 2009 bedrivits i samarbete med Skolverket och sedan 2009 som en KY-utbildning under Myndigheten för yrkeshögskolan.

Från och med höstterminen 2015 är utbildningen en av de nya Konst- och kulturutbildningar - som får statlig stöd via Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi  förvaltar och förnyar den traditionsbärande och kreativa utbildningen till konstsmed och metallformgivare genom att också förbereda studeranden inför högre konstnärliga studier.

Här nedanför ser du smedjans tidigare platser.

 

Berth Volund Johansson

Ödsmål, Husebacken

I Ödsmål finns den första smedjan jag byggde. Skylten sitter fortfarande kvar.

Eriksbergsvarvet, Göteborg

Jag byggde och drev smedjan som smidde allt till fartyget Ostindiefararen Götheborg. Det är inte lätt att bygga ett 1700-talskepp i skala 1:1 utan några ursprungliga ritningar. Om man dessutom bara använder dåtidens verktyg, byggmetoder och material blir det inte precis lättare. Lägg därtill att skeppet måste vara klassat för dagens säkerhetskrav.

Men spritt språngande galna drömmar får ibland bärande vingar och blir flygfärdiga. I synnerhet när det finns ett stort antal eldsjälar, fantastisk uppfinningsrikedom, välvilliga donationer, uthålliga sponsorer och ett aldrig sinande intresse från en stad och en värld som längtar efter underverk.

Idag är Ostindiefararen Götheborg i allra högsta grad en verklighet och världens största seglande träskepp. Unikt i sitt slag och en arena där Sveriges kultur- och näringsliv möter världen.
 

Volundsborgen, Skärhamn

Något av det största som hänt mig, har varit att få utformna och bygga detta hus. Jag kände att jag ville bygga ett hus som speglade de grundvärderingar som fanns inom mig: att allt går att ta vara på, och att det finns inget skrot. Material har en rundgång, precis som allting annat. Jag ville förena mina visioner och kunskaper under samma tak.
 

St. Olof, Österlen

Det finns en magi över denna plats. En bokskog på Österlen.

Jag frågade tre av mina elever om de ville följa med mig söderut från Skärhamn och bygga upp en smedja från skratch i en av landets vackraste skogar. Det ville dom!


Med tält som bostad och med ett stort plåttak som något att utgå ifrån, satte vi igång. Vi byggde en gigantisk eldstad som värmde upp hela lokalen. Värme och tak över huvudet: sedan knackade omvärlden på, och vi började skapa saker för livet utanför bokskogen.

Byggnaden förärades sedan Simrishamns arkitekturpris.