Volund Metal Art School
- en utbildning till smed och metallformgivare

Smidesutbildningen på Volund Metal Art School flyttade hösten 2020 tillbaka Bärfendal, Dingle i Bohuslän. I det gamla cementljuteriet. I den spännande byggnaden ligger också vårt vackra galleri som är hela 200 kvm stort. 

Förutom grundläggande kunskaper i metall- och smideskonst ingår i utbildningen att du utvecklar ditt eget formspråk. Först genom flera mindre övningsprojekt och sedan i ett störe eget konstnärligt projekt. Vi genomför även några mer omfattande gemensamma projekt och du blir en del av en verklig professionell verksamhet - Smedja Volund.

Observera att  elevavgift som anges på www.konstochkulturutbildning.se inte stämmer. 

Smedjan i Bärfendal, Dingle.


Kursstart .Höstterminen 2022  15/8 -9/6 2023 . Intagning till och med 15 /9  2022

Totala utbildningskost: 65 000:-

Obligatorisk elevavgift är: 35 000:-
(i avgift ingår material för mindre projekt).

Större konstnärligt / skulpturalt avslutningsprojektprojekt kan finansieras genom en avgift på 30 000 :-
Material till detta kan även finansieras själv av eleven genom återvinning “ recycling  “ eller att egna sponsorer /köpare finns från början till objeket.

                          

Välkommen med din ansökan till Höstterminen 2022