Volund Metal Art School
- en utbildning till smed och metallformgivare

Smidesutbildningen på Volund Metal Art School flyttade hösten 2018 till Högmarsö varv i Norrtälje och den gamla varvssmedjan byggdes ut inför kursstarten. På varvet ligger också fartyget Klara som inrymmer vårt galleri och pråmen Gaia där vi har våra ateljéer.  

Förutom grundläggande kunskaper i metall- och smideskonst ingår i utbildningen att du utvecklar ditt eget formspråk. Först genom flera mindre övningsprojekt och sedan i ett störe eget konstnärligt projekt. Vi genomför även några mer omfattande gemensamma projekt och du blir en del av en verklig professionell verksamhet - Smedja Volund.

Observera att  elevavgift som anges på www.konstochkulturutbildning.se inte stämmer. 

Smedjan på Högmarsö varv under utbyggnad inför hösten 2018.


Kursstart höstterminen 2019 är den 2 september.

Elevavgiften sänkter inför höstterminen 2018 och kommer fortsatt vara 37 500 kr per läsår.

Välkommen med din ansökan till höstterminen 2019!