Volund Metal Art School
- en utbildning till smed och metallformgivare

Smidesutbildningen på Volund Metal Art School flyttade hösten 2020 tillbaka Bärfendal, Dingle i Bohuslän. I det gamla cementljuteriet. I den spännande byggnaden ligger också vårt vackra galleri som är hela 200 kvm stort. 

Förutom grundläggande kunskaper i metall- och smideskonst ingår i utbildningen att du utvecklar ditt eget formspråk. Först genom flera mindre övningsprojekt och sedan i ett störe eget konstnärligt projekt. Vi genomför även några mer omfattande gemensamma projekt och du blir en del av en verklig professionell verksamhet - Smedja Volund.

Observera att  elevavgift som anges på www.konstochkulturutbildning.se inte stämmer. 

Smedjan i Bärfendal, Dingle.


Kursstart .Höstterminen 2020  24/8 -23/6 2021 . Intagning till och med 15 /9  2020

Elevavgiften är sänkt 2019 och kommer fortsatt vara 37 500 kr per läsår.

Välkommen med din ansökan till Höstterminen 2020