Volund Metal Art School
- en utbildning till smed och metallformgivare

Smidesutbildningen på Volund Metal Art School flyttar från och med hösten 2018 till Högmarsö varv i Norrtälje. Här byggs just nu den gamla varvssmedjan ut inför kursstarten. På varvet ligger också fartyget Klara som inrymmer vårt galleri och pråmen Gaia där vi har våra ateljéer.  

Förutom grundläggande kunskaper i metall- och smideskonst ingår i utbildningen att du utvecklar och förverkligar ditt eget formspråk. Först genom flera mindre övningsprojekt och sedan i ett störe eget konstnärligt projekt. Vi genomför även några mer omfattande gemensamma projekt och du blir en del av en verklig professionell verksamhet - Smedja Volund.

Observera att studieorten Dingle samt den elevavgift som anges på www.konstochkulturutbildning.se inte stämmer. 

Smedjan på Högmarsö varv under utbyggnad inför hösten 2018.


På grund av flytten kan kursstarten komma att skjutas fram från den 13 augusti till den 3 september.

Elevavgiften kommer att sänkas till 45 000 kr just för denna antagningsperiod.

Välkommen med din ansökan till höstterminen 2018!