Volund Metal Art School
- projekt av Smedja Volund

Liknande projekt som dessa kan du komma att få ta del av under utbildningen. 
Uppdragen som Smedja Volund skapat genom åren är många och mycket varierande.

 

Göteborgs konstmuseum

Här ovan ser du portarna till Göteborgs konstmuseum.

Galleri

Ett galleri finns ofta i anslutning till Smedja Volund. Här kan vi arrangera olika utställningar, hålla föreläsningar och skapa evenmang och saker tillsammans.
 

Hotell Dorsia, Göteborg

Jag har haft förmånen att under fyra år få arbeta med påkostad design och inredning till detta fantastiska hotell.

Att bygga smedjan 2015

Hårt arbete under tidspress är så som en smeds arbete ofta ser ut, när man jobbar med beställningar från kund. Det kan vara likadant när jag arbetar med mina egna deadlines, som till exempel att få ordning på skolans nya lokaler.
 

Belloras hemligheter

Hotel Bellora har sju våningar med 98 rum. Jag har skapat inredning i entrén och restaurangen på hotellet.

Diana

Jag älskar att ta vara på saker som andra tycker är skrot. Som Diana. Hon är en ångslup byggd i Kiel 1878. År 1910 kom hon till Sverige, landade i Falkenberg. Hon är dragen av 16 hästar till Bullaresjön, där hon har gått som passagerarbåt fram till 1925. Då tog bilismen över och hon blev en diversefraktare som till slut rostade sönder på land. Diana är en skulptur och en kapell som ställdes ut i Rånäs Konstpark sommaren 2015.