Volund Metal Art School - om smidesutbildningen

Du och din kraft
”För mig är det så otroligt berikande och fascinerande att få uppleva elevernas första möten med tekniken och metallen och se hur snabbt de blir fångade av magin och möjligheterna i att med eldens hjälp forma materian och bli lika förlorade och upptagna som jag.”

Berth Volund Johansson

Smidesteknik, konsthantverk & entreprenörskap

På Volund Metal Art School kommer du in i en verklig fungerande verksamhet, i Smedja Volund. Här får du chans till en smidesutbildning från grunden. Och viktigast av allt - vi utgår hela tiden från var just du befinner dig genom att upprätta en individuella studieplan.

Utbildningens grund är metall- och smideskonsten, dess material, tekniker och uttryck. Du får grundläggande kunskaper och övar dig i entreprenörskap, konstnärligt gestaltande och undersökande processer.

Vi hjälper dig att både våga lyckas och misslyckas. I utbildningen och framförallt i projektarbeten förenas teori och praktik med reflektion över uppnådda resultat. Du blir väl förberedd för ditt eget större, avslutande projektarbete.

Vi ger dig en professionell grund att stå på. Beroende på vart du är på väg - om du vill arbeta med egen design och formgivning i egen verkstad eller om du först strävar efter högre konstnärlig utbildning - har vi möjligheter att stödja dig på din väg att klara av dina individuella studiemål och planer.

Inget är för litet. Och inget är för stort.

Det konstnärliga gestaltandet handlar om att finna ett eget individuellt och personligt formspråk och kunskaper om olika möjligheter, material och att lära sig metoder för att genomföra idéer. Du lär dig också att kommunicera dina tankar och förslag, ha förståelse för konst-och kulturhistoria.

Efter utbildningen är du väl förberedd att söka dig vidare till högre konstnärliga utbildningar på högskolenivå. Utbildningen ger dig även en god praktisk grund för att driva din egen verksamhet.

Läs mer om utbildningens innehåll på hemsidan för Konst- och kulturutbildning!

 

Fakta & praktiskt

Behörighet: Formellt ska du ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kontakta oss för att diskutera just din behörighet!

Kurstart: Vårterminen 2023 
9/1 -17/12 2023 . Intagning till och med 15 /2  2023
Omfattning: 40 veckor (1 läsår)
Avgift: Totala utbildningskostnad: 65 000 kr

Den obligatoriska elevavgiften är: 35 000 kr (i avgift ingår material för mindre projekt, tillgång till verktyg och studiebesök).

Det större konstnärliga / skulpturala avslutningsprojektprojektet kan finansieras genom en avgift på 30 000 kr eller genom att 
material till detta finansieras själv av eleven genom återvinning “ recycling  “ eller att egna sponsorer /köpare finns från början till objektet.

Studiemedelsberättigad enligt kvoten B1. Läs mer hos konstkulturutbildning.se.

Boende: Vi hjälper gärna till med att föreslå boende. Hör av dig om du vill veta mer!

Frågor: info@volund.se
eller 0705 - 52 74 80

Ansökan: Klicka här för att komma till formulär för att söka till Volund Metal Art School!