Volund Metal Art School
- elever om smidesutbildningen

Malin Olsen
 Skåne
"Hösten 2015 började jag på Volund Metal Art och fick välja själv vad jag ville inrikta mig på. Det blev året som toppade min smidesutbildning med ett gesällbrev. Tiden med Berth har varit en resa - inte bara inom Smidet - men även för mig själv. Det har varit mycket att lära, mycket att ta in, men jag har haft roligt under tiden. Jag tar nu med mig kunskapen och glädjen från min tid på Smedja Volund och med Berth Volund Johansson till min egen verksamhet.”

Daniel Back
Dingle, Konstsmidesstuderande med intresse för damaskstål
"Utbildningen anpassas individuellt efter tidigare erfarenhet och förmåga. Mycket vikt läggs på formgivning och konstnärlig gestaltning med handledning av Berth. Av honom lärde jag mig att skapandet inte har några gränser, att inget projekt kan vara för stort. Efter utbildningen, med nya kunskaper och erfarenheter kände jag mig redo att starta min egen verksamhet."
 

Helena Nygren
Ljungskile, Producent
"Efter många veckor av spjutspetsar, spikar, vällning, förflyttning av material, slagteknik, verktygslära, tänger, krokar var jag ganska knäckt. Extremt mycket tid hade gått åt att producera en massa oanvändbart fult. Hur kunde det vara så svårt att få handlag med materialet? Jag kände mig ganska obegåvad och funderade på om jag någonsin skulle lyckas med mitt mål: en trappa till mitt hus.

Men jag vägrade ge upp - så jag började skissa fram på papper, det som funnits i mitt huvud länge. En trappa som ett vilt och obändigt träd. Jag letade material och hittade gamla vattenledningar som jag kunde använda som grenar. Överallt jag kom, letade jag efter gammalt järn som låg och skräpade.

Det är tungt att jobba med stora format i järn. Kräver teknik, men också muskler. Total koncentration. Så oerhört enkelt att bränna av en tunn arm, och så är allt arbete förstört. Ett ögonblicks verk. Att lära sig när glöden har rätt omfång och bädd för att vara länge, när järnet har rätt temperatur för just detta bearbetningsmoment kräver tid vid ässjan, men också tid av iakttagande när Berth jobbar."
 

Pablo von Eckardstein
Smedja Järneken
"Jag gick utbildning på Smedja Volund med Mäster Berth Johansson som lärare under tiden 1/11 -03 till 10/9 -04. Ett år - både omtumlande och fantastiskt på många sätt. Mötet med en ny miljö, mötet med ett nytt yrke och framför allt mötet med en man som ägde en passion och en kärlek till sitt yrke och materiel. Denna kärlek hade också förmågan att smitta av sig på ett hälsosamt sätt.

Berths sätt att utöva sin pedagogik och att införliva sin "riktiga" verksamhet i utbildningen passade mig och var en viktig ingrediens för att jag skulle ha den framdrift som var viktig för mig. När jag bestämde mig för att byta bana i livet vid 45 års ålder fanns inget utrymme för "lek" även om experimentlustan och det fria spelrummet gavs stor plats.

Jag fick möjlighet att följa med ut i verkligheten och bl a möta Berths kunder vilket var mycket värdefullt för mig när jag idag har en egen konstsmidesverksamhet. Vi förde också många och långa diskussioner om konst och metodik som hjälpte mig att förstå konstsmidets möjligheter och materialets väsen bättre. Dessa stunder kan jag idag sakna när jag går omkring ensam i min egen smedja. Berth sporrade mig även att avsluta min utbildning med att avlägga mitt gesällprov i konstsmide vilket hedrar både Berths förmåga att lära ut och min förmåga att ta till mig Berths kunskap.

Sammanfattningsvis kan jag säga att Smedja Volund erbjöd den utbildning som passade mig bäst och gav mig den bästa vägledningen in i en ny yrkesroll även om jag noga övervägde andra alternativ. Varje stund i Berths smedja var värd långa timmar i bilen, tunga avsked av familjen varje veckoslut och mörka ensamma kvällar i den bohusländska blåsten."

www.jarneken.se