Volund Metal Art School
- om Smedja Volund

Smedja Volund  har under åren, genom drömmar, visioner och den konstnärliga processen, byggts upp i ett flertal versioner på olika platser. Det tog sin start i Svenshögen, sedan vidare till Skärhamn, därefter Österlen, Dingle och Norrtälje. Nu håller vi som bäst på att etablera oss här, tillbaka i Bärfendal, Dingle. I samma fantastiska lokaler som redan har smedjans historia i väggarna. Längre ner på denna sidan kan du läsa mer om de olika platserna och om hur smedja Volund verkat där genom åren. 

Utbildningssverksamheten startade 1993. Då fanns ett stort behov av att utbilda smeder. En utbildningsplan växte fram ur de första årens verksamhet, som gradvis har blivit  till den utbildning som mellan 2003 - 2009 bedrivits i samarbete med Skolverket och sedan 2009 som en KY-utbildning under Myndigheten för yrkeshögskolan.

Från och med höstterminen 2015 är utbildningen en av de nya Konst- och kulturutbildningar - som får statligt stöd via Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi  förvaltar och förnyar den traditionsbärande och kreativa utbildningen till konstsmed och metallformgivare genom att också förbereda studeranden inför högre konstnärliga studier.

Berth Volund Johansson

Den stora ässjan i smedjan. Plats för  8 personer.
Den stora ässjan i smedjan. Plats för 8 personer.

Konstverk precis utanför smedjan

Svenshögen, Husebacken

På Husebacken i Svenshögen finns den första smedjan jag byggde.
Detta var 1979, samma år som mitt tredje barn föddes.

Här växte mitt konstnärsskap fram. Tio år senare erhöll jag mitt mästarbrev i konstsmide.

Eriksbergsvarvet, Göteborg

Jag byggde och drev smedjan som smidde allt till fartyget Ostindiefararen Götheborg. Det är inte lätt att bygga ett 1700-talskepp i skala 1:1 utan några ursprungliga ritningar. Om man dessutom bara använder dåtidens verktyg, byggmetoder och material blir det inte precis lättare. Lägg därtill att skeppet måste vara klassat för dagens säkerhetskrav.

Men spritt språngande galna drömmar får ibland bärande vingar och blir flygfärdiga. I synnerhet när det finns ett stort antal eldsjälar, fantastisk uppfinningsrikedom, välvilliga donationer, uthålliga sponsorer och ett aldrig sinande intresse från en stad och en värld som längtar efter underverk.

Idag är Ostindiefararen Götheborg i allra högsta grad en verklighet och världens största seglande träskepp. Unikt i sitt slag och en arena där Sveriges kultur- och näringsliv möter världen.
 

Volundsborgen, Skärhamn

Att få utformna och bygga detta hus är något av det största som hänt mig i mitt yrkesliv.

Projektet genomfördes tillsammans med konstnären Anna svensson. Arbetet påbörjades 1999 och vi hade invigning år 2000. Huset inrymde smedja, utbildning, konstgalleri & café, samt vävverkstad.

Jag ville bygga ett hus som speglade mina grundvärderingar: att allt går att ta vara på, och att det inte finns något skrot. Material har en rundgång, precis som allt annat.

Jag ville förena mina visioner och kunskaper under samma tak.

St. Olof, Österlen

Det finns en magi över denna plats. En bokskog på Österlen.

Jag frågade tre av mina elever om de ville följa med mig söderut från Skärhamn och bygga upp en smedja från skratch i en av landets vackraste skogar. Det ville dom!

Med tält som bostad och med ett stort plåttak som något att utgå ifrån, satte vi igång.

Byggnaden förärades sedan Simrishamns arkitekturpris.

Rom i Dingle

Porten till västkusten och med det mäktiga Romberget som fond.
2015 flyttade jag hela verksamheten hit, alldeles i närheten av Bärfendal där jag växte upp. Vi etablerade oss i en gammal fabrikslokal och lät det bli rum för kropp och själ i samklang. En plats att lära, utvecklas och leka i.