Volund Metal Art School - ansökan

Behörighet och urval
Formellt ska du ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Om antalet sökande överstiger antalet studieplatser premieras elever från gymnasieskolans hantverksprogram, gärna med metallteknisk inriktning. Motivera varför du vill gå utbildningen och beskriv dina mål i ansökan!

Betyg ges i betygskalan Godkänd och Väl Godkänd.

Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Du kan även höra med din kommun angående finansiering av utbildningen, och be dem kontakta oss för en offert.

Elevavgiften: den totala utbildningskostnaden är 65 000 kr. Elevavgiften består av en obligatorisk avgift på 35 000 kr. Det större konstnärliga/skulpturala avslutningsprojektet kan finansieras med en avgift på 30 000 kr som eleven själv betalar eller att materialet till detta finansieras själv av eleven genom återvinning (recycling) eller att egna sponsorer/köpare finns från början av objektet. 

I den obligatoriska elevavgiften ingår tillgång till arbetsplats med verktyg, material och studiebesök till gällande utbildningsplan. Material utöver detta betalas av eleven. CSN Lån för elevavgiften finns att söka.

Frågor & mer info: info@volund.se eller 0705-527480

Välkommen med din ansökan här nedan!


 • Skicka in några exempel på arbeten du gjort, t.ex. skisser, modeller eller färdiga arbeten i valfritt material. Du kan ladda upp bilder här nedan eller skicka med vanlig post till:

  Smedja Volund
  Volund Metal Art School
  Rom 24
  455 98 Dingle

 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Din ansökan skickas när du klickar på knappen nedan. Tänk på att det kan ta en stund att skicka ansökan om du laddar upp stora filer.

  När ansökan är mottagen skickas ett kvitto till din epostadress.

  Fält markerade med * är obligatoriska.